Ο λυράρης

Βασιλείου Σπύρος (1902-1985)

Το τετράστιχο που εικονογραφείται είναι από δημοτικό τραγούδι και αναφέρεται στην Κρήτη. Ο Βασιλείου, βασισμένος στην κρητική παράδοση, απεικονίζει έναν λυράρη...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες