Κόζιακας

Γιολδάσης Δημήτρης (1897-1993)

Στο έργο αυτό ο θεατής τοποθετείται καταμεσής ενός εύφορου καταπράσινου οροπεδίου. Στο βάθος, ανάμεσα στα σύννεφα, απεικονίζεται η μεγαλοπρεπής οροσειρά του...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες