Ανοιξιάτικο τοπίο

Γιολδάσης Δημήτρης (1897-1993)

Στο «Ανοιξιάτικο τοπίο», ο Γιολδάσης ακολουθεί το νήμα των κατακτήσεων των Γάλλων ζωγράφων του τοπίου του 19ου αιώνα και κυρίως του Jean-Francois Millet (1814-1875) ως προς τη...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες