Ο θάνατος του Καραϊσκάκη

Βασιλείου Σπύρος (1902-1985)

Στο δίφυλλο ο Βασιλείου εικονογραφεί το απόσπασμα από τα Απομνημονεύματα του στρατηγού Μακρυγιάννη που αναφέρεται στη στιγμή του θανάτου του Καραϊσκάκη. Οι...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες