Λιβάδι στην άκρη του δάσους

Γιολδάσης Δημήτρης (1897-1993)

Στο «Λιβάδι στην άκρη του δάσους» η παντελής απουσία της ανθρώπινης μορφής είναι χαρακτηριστική. Μόνο δύο πρόβατα βόσκουν στο βάθος της σύνθεσης που χρωματικά...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες