Ερωτιδεύς κοιμώμενος σε κορμό δέντρου

Φιλιππότης

Εικονίζεται Ερωτιδεύς κοιμώμενος σε κορμό δέντρου

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες