Καπνοχώραφο

Γιολδάσης Δημήτρης (1897-1993)

Ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων Ελλήνων ομοτέχνων του, όπως ο Επαμεινώνδας Θωμόπουλος, ο Βασίλειος Ιθακήσιος και ο Λουκάς Γεραλής, ο Γιολδάσης στρέφει το...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες