Ο μπιστικός

Βασιλείου Σπύρος (1902-1985)

Η σύνθεση απεικονίζει έναν «μπιστικό», δηλαδή έναν μισθωτό τσοπάνη της εποχής της επανάστασης, που καθισμένος σε έναν βράχο παίζει φλογέρα, ενώ γύρω του είναι...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες