Οι Μεσολογγίτισσες

Βασιλείου Σπύρος (1902-1985)

Εδώ ο Βασιλείου εικονογραφεί το τρίτο κεφάλαιο από τη «Γυναίκα της Ζάκυνθος», που αναφέρεται στις Μεσολογγίτισσες. Αυτές παρουσιάζονται συγκεντρωμένες όλες...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες