Λιμάνι

Κρυστάλλης Ανδρέας (1911-1951)

Το έργο απεικονίζει την προβλήτα ενός λιμανιού. Η παράσταση είναι χωρισμένη σε δύο μέρη. Αριστερά απλώνεται η καμπύλη του λιμανιού με τα πλοία, ενώ παράλληλα σε...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες