Μια φούχτα από το χώμα της

Βασιλείου Σπύρος (1902-1985)

Οι στίχοι προέρχονται από τον «Κρητικό» του Διονυσίου Σολωμού. Η παράσταση έχει αποδοθεί με αριστοτεχνικό τρόπο. Με μικρογραφικό τρόπο σε μία παράσταση...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες