Γυμνό κορίτσι

Κανέλλης Ορέστης (1910-1979)

Η υδατογραφία με τον τίτλο «Γυμνό κορίτσι» αποκαλύπτει με τον καλύτερο τρόπο την αισθαντικότητα και τον λυρισμό με τα οποία ο Κανέλλης επενδύει το θέμα του. Το...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες