Με το φλόκο

Κατζίκης Σταύρος (1885-1958)

Στη θεματική περιοχή της θαλασσογραφίας ανήκει το έργο αυτό. Στη σύνθεση κυριαρχεί το διαγώνια τοποθετημένο θέμα της βάρκας, την οποία προσπαθούν να κυβερνήσουν...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες