Ο πλάτανος της Πεντέλης

Κανάς Αντώνης (1915-1995)

Ο καλλιτέχνης, ο οποίος διακρίθηκε κυρίως ως θαλασσογράφος, αποκαλύπτει στο έργο αυτό τις ικανότητές του σε ένα διαφορετικό θεματικό είδος, αυτό της...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες