Καισαριανή

Κατζίκης Σταύρος (1885-1958)

Μια άποψη της Μονής Καισαριανής από μακριά, απεικονίζει στο έργο αυτό ο Καντζίκης. Η στέρεα διαρθρωμένη σύνθεση συνδυάζεται αρμονικά με την ανοιχτόχρωμη παλέτα...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες