Έργο ψηφιακής συλλογής 30

Φωτάκις Νίκος (1904-1959)

Πρόκειται για την πίσω πλευρά του έργου Βάρκες. Είναι ένα δεύτερο έργο που απεικονίζει μία βάρκα. Τα χρώματα είναι γαλανό και πράσινο και η θάλασσα δεν αποδίδεται...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες