Καπεταναίοι

Κατζίκης Σταύρος (1885-1958)

Το έργο αυτό, όπου απεικονίζονται οι μορφές πέντε πολεμιστών, δύο πεζών και τριών έφιππων, αποτελεί ίσως ελαιογραφικό προσχέδιο, δηλαδή σχέδιο με χρώμα, για μια...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες