Ακρόπολις

Δήμας Δημήτριος (1886-1957)

Ο Δήμας δίνει στο έργο αυτό μία άποψη του βράχου της Ακρόπολης, έτσι όπως φαίνεται από το ύψος των στύλων του Ολυμπίου Διός. Η σχεδιαστική σαφήνεια και η...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες