Προσωπογραφία

Τσαπράζης Ζήσης (1911-1975)

Προσωπογραφία μεσήλικα, του οποίου το ύφος και η ένδυση παραπέμπουν στην αστική τάξη. Ο άνδρας κερδίζει σε δυναμική μέσα στην πλήρη απουσία περιβάλλοντα χώρου...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες