Εθνικός Κήπος

Παπανικολάου Σπύρος (1905-1986)

Ένας απογυμνωμένος πλάτανος στο κέντρο περίπου της σύνθεσης απλώνει τα μακριά κλαδιά του σ' ένα χώρο με αραιά τοποθετημένα δέντρα και πυκνό, αρκετά ακαθόριστο...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες