Βρεφοκρατούσα

Καζάκος Βασίλειος (1910-1996)

Στο έργο αυτό απεικονίζεται η Παναγία στον τύπο της Βρεφοκρατούσας. Ο Καζάκος ήταν εξοικειωμένος με την ορθόδοξη εικονογραφία, καθώς είχε αγιογραφήσει αρκετές...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες