Άνοιξις

Τσαπράζης Ζήσης (1911-1975)

Ανοιξιάτικη σκηνή-στιγμιότυπο από έναν πρωινό περίπατο. Άνθρωποι σε ζεύγη ή μόνοι τους απολαμβάνουν τη φύση περπατώντας. Εντούτοις, η ανθρώπινη παρουσία είναι...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες