Λάρισα, ώρα μηδέν

Τσαπράζης Ζήσης (1911-1975)

Η σύνθεση χωρίζεται σε τρία μέρη: στο πρώτο επίπεδο εικονίζονται το υγρό στοιχείο και τα ξερά κλαδιά ενός φυτού (το τελευταίο αυτό μας εισάγει στον πίνακα), στο...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες