Αγροτικές εργασίες

Τσαπράζης Ζήσης (1911-1975)

Τοπίο με καλλιεργημένες εκτάσεις και δένδρα. Η ομάδα των πέντε γυναικών δεξιά αρκεί για να δώσει στην παράσταση έντονο ηθογραφικό τόνο. Πρόκειται για αγρότισσες...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες