Αγελάδες

Λινάκης Κώστας (1917-)

Το έργο του εικονίζει ένα κοπάδι αγελάδες κατά τη διάρκεια της βοσκής τους. Η σύνθεση, η οποία κινείται στα πλαίσια της υπαιθριστικής ζωγραφικής, έχει πολλές...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες