Στήλη Ολυμπίου Διός

Αγγελόπουλος Μάριος (1911-1995)

Στο λεύκωμά του με τίτλο «Αθήνα», έχει πραγματοποιήσει 7 χαρακτικά με παραστάσεις από μνημεία και γνωστές περιοχές της πόλης των Αθηνών, όπως τους Στύλους του...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες