Νεκρή φύση

Λούστας Κώστας (1933-)

Και οι δύο νεκρές φύσεις κινούνται στο ίδιο κλίμα. Είναι τοποθετημένος σε έναν εσωτερικό, ουδέτερο χώρο. Τα παραπληρωματικά στοιχεία παραλείπονται και δίνεται...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες