Νεκρή φύση

Λούστας Κώστας (1933-)

Η Συλλογή Κατσίγρα διαθέτει δύο νεκρές φύσεις και δύο τοπιογραφίες του. Και οι δύο νεκρές φύσεις κινούνται στο ίδιο κλίμα. Είναι τοποθετημένος σε έναν...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες