Έργο ψηφιακής συλλογής 28

Φωτάκις Νίκος (1904-1959)

Πρόκειται για την πίσω πλευρά του έργου Τοπίο. Είναι ημιτελές έργο που απεικονίζει δέντρα και σπίτια σε βουνοπλαγιά. Τα χρώματα είναι το σκούρο πράσινο και η ώχρα.

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες