Άγιος Γεώργιος

Πετρίδης Αργύριος

Η μορφή του Αγίου Γεωργίου δίνεται μετωπική πάνω σε χρυσό βάθος. Φορά μανδύα που πορπώνεται στο πλάι και κρατά την χαρακτηριστική λόγχη. Φέρει κυκλικό...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες