Βάρκες

Γρίβας Λάμπρος (1890-1956)

Το έργο εντάσσεται στη θεματική περιοχή της θαλασσογραφίας, είδος στο οποίο ο Γρίβας διακρίθηκε ιδιαίτερα. Στην προκειμένη περίπτωση είναι πιθανόν να...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες