Μνημείο Λυσικράτους

Μπαρκόφ Αλέξης (1870-1944)

Σε πρώτο επίπεδο εικονίζονται μορφές που περπατάνε σε δρόμο ενώ σε δεύτερο δηλώνεται η τοποθεσία. Στα αριστερά του έργου εικονίζεται το χορηγικό μνημείο του...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες