Δύο Κινέζοι

Εικονίζονται δύο κινέζοι σε μαύρο φόντο.

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες