Μάζεμα της σοδιάς

Βασιλικιώτης Αριστοτέλης (1902-1972)

Απεικονίζεται ένα στιγμιότυπο από τη ζωή στην ύπαιθρο. Ένας μεγάλος αριθμός αγροτών, αντρών και γυναικών, έχει συγκεντρωθεί στα χωράφια προκειμένου να γίνει το...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες