Βάρκες

Γεράνης Ν.

Το συγκεκριμένο έργο είναι αχρονολόγητο και επιπλέον δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον καλλιτέχνη που το φιλοτέχνησε. Πρόκειται για μια παράσταση σε ένα...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες