Δύο Κινέζοι

Εικονίζονται δύο κινέζοι ψαράδες σε μαύρο φόντο.

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες