Βαπόρια

Αξιώτης Στρατής (1907-1994)

Ο πίνακας κινείται στο ίδιο κλίμα και με το έργο «Γερανοί» (Αρ. Καταλόγου 7). Εδώ ο καλλιτέχνης απεικονίζει στο πρώτο εικονιστικό πλάνο μια μικρή βάρκα, ενώ στο...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες