Θερίστριες

Άνθης Δημήτρης (1925-1991)

Το έργο του, πραγματεύεται ένα θέμα εμπνευσμένο από την αγροτική ζωή και συγκεκριμένα τον θερισμό. Τρεις αγρότισσες θερίζουν σε ένα χωράφι. Ο Άνθης αποδίδει με...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες