Βράχοι στην παραλία

Γρίβας Λάμπρος (1890-1956)

Το έργο εντάσσεται στη θεματική περιοχή της θαλασσογραφίας, είδος στο οποίο ο Γρίβας διακρίθηκε ιδιαίτερα. Το οριζόντιο θέμα της θάλασσας διασπούν οι έντονες...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες