Βάρκα στην αμμουδιά

Γρίβας Λάμπρος (1890-1956)

Το έργο εντάσσεται στη θεματική περιοχή της θαλασσογραφίας, είδος στο οποίο ο Γρίβας διακρίθηκε ιδιαίτερα. Η σύνθεση εμφανίζεται διαρθρωμένη σε τρία τμήματα:...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες