Αυτοπροσωπογραφία

Γιαννακά Κατερίνα (1954-)

Στο έργο εικονίζεται η ζωγράφος με βλέμμα στραμμένο προς τον θεατή. Η έκφραση του προσώπου είναι μελαγχολική. Η σύνθεση ολοκληρώνεται κυρίως μέσω του χρώματος....

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες