Πουλιά

Εικονίζονται πουλιά και κλαδιά σε μαύρο φόντο.

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες