Βοϊδάμαξα

Κατσίκης Ν.

Μία τυπική αγροτική εργασία στον θεσσαλικό κάμπο, τη μεταφορά μεγάλων δεμάτων από στάχυα με βοϊδάμαξα, περιγράφει με ρεαλιστικό τρόπο εδώ ο ζωγράφος. Η σύνθεση...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες