Λυκαβηττός

Εσπερίδης

Μία γραφική αποτύπωση του λόφου του Λυκαβηττού από μακριά επιλέγει να αποτυπώσει στην περίπτωση αυτή ο καλλιτέχνης. Στη σύνθεση, αυστηρά κατανεμημένη σε τρία...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες