Σαρωνικός

Κατζίκης Σταύρος (1885-1958)

Στη θεματική περιοχή της τοπιογραφίας και συγκεκριμένα της θαλασσογραφίας εντάσσεται το έργο αυτό. Το μεγαλύτερο μέρος του εικαστικού πεδίου καταλαμβάνει η...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες