Βρεφοκρατούσα

Καζάκος Βασίλειος (1910-1996)

Το έργο αυτό, όπου απεικονίζεται η Παναγία στον τύπο της Βρεφοκρατούσας, αποτελεί προπαρασκευαστικό σχέδιο για την φιλοτέχνηση του ομώνυμου ψηφιδωτού, επίσης...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες