Βροχή

Κρυστάλλης Ανδρέας (1911-1951)

Το έργο «Βροχή», διαφοροποιείται όσον αφορά στο θέμα του από τα άλλα έργα του. Η παράσταση θυμίζει το έργο «Κάρο στο λιμάνι» (Αρ. Καταλόγου 289). Η εντύπωση της...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες