Ο κήπος του Μουσείου

Κουτσουρής Κώστας (1913-1991)

Στο έργο αυτό εικονίζεται ο κήπος ενός μουσείου, που φαίνεται στο βάθος της παράστασης. Στα παγκάκια του κάθονται άνθρωποι ενώ διακρίνονται και κάποιοι που τον...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες