Προπύλαια

Κλωναρίδης Ε

Στα «Προπύλαια» απεικονίζεται η είσοδος στο βράχο της Ακρόπολης. Έχει αποδώσει με επιτυχία τα χαρακτηριστικά γνωρίσματά του, όπως τις φθορές των ιωνικών κιόνων.

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες