Σπίτι στα Αμπελάκια

Κασπαριάν Γιώργος (1913-1970)

Μία γραφική άποψη από τα Αμπελάκια, το ιστορικό χωριό στις υπώρειες του Κίσαβου, αποτυπώνει στην περίπτωση αυτή ο καλλιτέχνης. Η ιδιότυπη οικιστική...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες